سیدحمیدرضا شاداب 1396/12/13 ساعت 15 و 28 دقیقه و 48 ثانیه نظرات ()
عکس نوشته


قبرستان سفیدچاه درشهرستان بهشرمربوطبه دوره ی حکومت تیموریان برایران است.
این قبرستان بابیش از1200سال قدمت ازاولین قبرستان های مسلمانان درایران به شمارمی رود.