سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/31 ساعت 00 و 48 دقیقه و 32 ثانیه نظرات ()

1 با آل علی هر كه در افتاد ، ور افتاد .

2 با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیكت !

3 با این ریش میخواهی بری تجریش ؟

4 با پا راه بری كفش پاره میشه، با سر كلاه !

5 با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !

6 باد آورده را باد میبرد !

7 با دست پس میزنه، با پا پیش میكشه !

8 بادنجان بم آفت ندارد !

9 بارون آمد، تركها بهم رفت !

10 بار كج به منزل نمیرسد !

11 با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچكدام با هرهیچكدام هر دو !

12 بازی اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

13 بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

14 با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

15 با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

16 با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میكنه !

17 بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

18 بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

19 با مردم زمانه سلامی و والسلام .

20 تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !
باتشکر
مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان