سیدحمیدرضا شاداب 1396/11/14 ساعت 16 و 05 دقیقه و 35 ثانیه نظرات ()

امام صادق (ع): علم و دانش

 
عبدالعزیز بن اخضر جنابذی در کتاب معالم العترة الطاهره از صالح بن اسود نقل می‏کند که گفت: «شنیدم جعفر بن محمد می‏گوید: پیش از آن که مرا از دست دهید، هر چه می‏خواهید از من بپرسید. زیرا هیچ کس پس از من نمی‏تواند از علوم و دانشها، چنان که من به شما می‏گویم، شما را آگاه کند.»  
 حجر در الصواعق، می‏نویسد: مردم به اندازه‏ای از علوم امام صادق (ع) نقل کرده ‏اند که سخنانش توشه‏ ی راه کاروانیان و مسافران و آوازه‏اش در هر گوشه و کنار زبانزد مردم گشته است. ابن‏ شهرآشوب در مناقب می‏ گوید: «از آگاهی به علوم امام صادق (ع) به اندازه‏ای نقل شده که از هیچ کس دیگری منقول نیست.» وی همچنین می‏ نویسد: «نوح بن دراج به ابن‏ ابی ‏لیلی گفت: آیا تاکنون به خاطر حرف کسی از سخن یا کار خود دست کشیده‏ای؟ گفت: خیر مگر حرف یک نفر. پرسید: او کیست؟ پاسخ داد: جعفر بن محمد.»  
شیخ مفید در ارشاد می‏نویسد: علومی که از آن حضرت نقل کرده ‏اند به اندازه ‏ای است که ره‏ توشه‏ ی کاروانیان شد و نامش در همه جا انتشار یافت. دانشمندان در بین ائمه (ع) بیشترین نقلها را از امام صادق روایت کرده‏ اند. هیچ یک از اهل آثار و راویان اخبار بدان اندازه که از آن حضرت بهره برده‏ اند از دیگران سود نبرده ‏اند. محدثان نام راویان موثق آن حضرت را جمع کرده ‏اند که شماره ‏ی آنها، با صرف‏نظر از اختلاف در عقیده و گفتار، به چهار هزار نفر می‏ رسد.
تنها یکی از راویان آن حضرت به نام ابان بن تغلب، سی هزار حدیث از امام صادق (ع) نقل کرده است. کشی در رجال به سند خود از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: ابان بن تغلب سی هزار حدیث از من روایت کرد. همچنین نجاشی در رجال خویش به نقل از حسن بن علی وشا در حدیثی آورده است که گفت: «در این مسجد (مسجد کوفه) محضر نهصد تن از بزرگان حدیث را درک کردم که همگی می‏گفتند جعفر بن محمد برایم  حدیث کرد .  
امام صادق (ع) نیز می ‏فرمود:
سخن من سخن پدرم و سخن او سخن جدم و سخن وی سخن علی بن ابی‏طالب و سخن علی سخن رسول خدا (ص) و سخن او گفتار خداوند عزوجل است.  
ابن‏ شهرآشوب در مناقب می ‏نویسد: هیچ کتاب حدیث و حکمت و زهدی و موعظه‏ای از گفتار امام صادق (ع) خالی و بی‏بهره نیست. و همه می‏گویند جعفر بن محمد چنین گفت و جعفر بن محمد صادق چنین فرمود.