منوی اصلی
همه چیزرایگان
به وبلاگ ما خوش آمدید
 • سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/31 ساعت 01 و 04 دقیقه و 07 ثانیه نظرات ()

  ۵۱- آهسته بیا آهسته برو گربه شاخت نزند:پنهان کردن مطلب-بی سر وصدا انجام دادن کاری

  ۵۲- اجاق پدر راروشن نگه داشتن:فرزند داشتن،که بیشتر منظور فرزند پسر داشتن است.

  ۵۳- اجاقش کور است:صاحب اولاد نمی شود

  ۵۴- اجل دور سرش می چرخد:وضیعت ناگوار دارد.نزدیک به مرگ است

  ۵۵- احترام امام زاد ه با متولی آن است:احترام هر کس را باید نزدیکان او حفظ نمایند.

  ۵۶- از آب گل آلود ماهی گرفتن:از هرج ومرج استفاده کردن

  ۵۷- از این ستون به آن ستون فرج است:در انتظار بیش آمد ناگوار همیشه باید امید وار بود.

  ۵۸- از بیخ عرب بودن:چیزی اصلاً سرش نشدن

  ۵۹- از خر شیطان پیاده شدن:از لج بازی بیرون آمدن

  ۶۰- از دماغ فیل افتادن:متکبر ومغرور بودن

  ۶۱- از سه چیز باید حذر کرد:دیوار شکسته-سگ درنده-زن سلیطه

  ۶۲- ا ز کاه کوه ساختن:چیز کوچک وبی اهمیت را بزرگ جلوه دادن

  ۶۳- از کیسه خلیفه بخشیدن:از مال وثروت دیگران اعطا کردن

  ۶۴- از هول حلیم توی دیگ افتادن:از زیادی طمع عجله به جای سود بردن زیان دیدن

  ۶۵- اسب راگم کردن وپی نعلش گشتن:اصل رااز دست دادن و به دنبال فرع آن گشتن

  ۶۶- اگر در دیزی باز است حیای گربه کجا رفته است:از موقیعت نباید سوء استفاده کرد.

  ۶۷- اگر دنیا را آب ببرد فلانی را خواب ببرد:بسیار لابالی وبی فکر واندیشه است

  ۶۸- اگر کاردش بزنی خونش بیرون نمی آید:از زیادی خشم غضب

  ۶۹- اگر کاه از تو نیست کاهدان از تو است:به آدم پرخور گفته می شود.

  ۷۰- انگشت در سوراخ زنبور کردن:برای خود تولید زحمت ودرد سر کردن

  ۷۱- ایراد بنی اسرائیلی گرفتن:خرده گیری نابه جا و غیر وارد

  ۷۲- این شتری است که در خانه هرکس می خوابد:مرگ برای همه است.

  ۷۳- این کلاه برای سرش گشاد است:درخور توانایی ولیاقت او نیست.

  ۷۴- با پای بروی کفش پاره می شود وباسر بروی کلاه:در هر حال کار خرج دارد

  ۷۵- با پنبه سر بریدن:بانرمی به کسی آسیب رساندن صدمه زدن.

  ۷۶- باد آورده را باد می برد:چیزی که به آسانی و رایگان بدست آید به آسانی هم از دست می رود.

  ۷۷- باد غبغت انداختن :افاده کردن-خود را گرفتن

  ۷۸- باد در فقس کردن: کار بهیوده انجام دادن

  ۷۹- بامجان بم آفت ندارد:خطر،متوجه زشت کاران نمی شود.

  ۸۰- باسیلی صورت خود را سرخ داشتن:با وجود تنگدستی ظاهر خود را حفظ کردن

  ۸۱- با کدخدا بساز ؛ده را بتاز:همراه با بزرگ محل شو و آن محله را بچاپ

  ۸۲- بالاخانه اش را اجاره داده است:عقلش کم است

  ۸۳- بالای سیاهی رنگی نیست:وضع از این بدتر نمی شود.

  ۸۴- با یک تیر دونشانه زدن:از یک عمل دو نتیجه گرفتن

  ۸۵- با یک دست دهندوانه نمی توان گرفت:از دو کار باید یکی را انتخاب کرد وانجام داد.

  ۸۶- بچه عزیز است و ادب عزیز تر:تقدّم عزت ادب در وجود انسان

  ۸۷- بزک نمیر بهار می آید کمبزه با خیار می آید:و عده سرخرمن به کسی دادن.

  ۸۸- برادری به جا بز غاله یکی هفت صد دینار:معامله داد ستد ارتباطی به دوستی ندارد.

  ۸۹- برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند:کار را به خاطر یک شخص نابه هنجار تعطیل نمی کنند.

  ۹۰- برج زهر مار بودن:بسیار عبوس وخشمگین بودن.

  ۹۱- بر خر مراد خود سوار شدن:به هدف خود نائل آمدن

  ۹۲- بر کشک را بسای:بر پی کار خود

  ۹۳- بز گر از سرچشمه آب می خورد:آدم نالایق بیش تر از دیگران به خود می بالد

  ۹۴- بلد نیستم راحت جان است:به کسی گویند که برای فرار از انجام کاری بگوید بلد نیستم

  ۹۵- به بوی کباب آمدیم دیدم خر داغ می کنند:دچار اشتباه بزرگی شدن

  ۹۶- به تنبل گفتند برو سایه گفت سایه خودش می آید:از تنبلی زیاد

  ۹۷- به جیب زدن :استفاده مالی بردن-پولی به دست آوردن

  ۹۸- به چاک زدن:فرار کردن

  ۹۹- به در د لای جرز خوردن:برای هیچ کار مناسب نبودن.

  ۱۰۰- به دریابرود دریا خشک می شود:در باره ی افراد بی طالع و بی اقبال گویند.

  آخرین ویرایش: 1397/04/31 ساعت 01 و 02 دقیقه و 54 ثانیه
  ارسال دیدگاه
 • سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/31 ساعت 00 و 53 دقیقه و 25 ثانیه نظرات ()

  ۱- آب از آب تکان نخوردن : کنایه از آرامش : بدون نگرانی

  ۲- آب از آسیاب افتادن :آرامشی برقرار شد- سرو صدا خاموش شد

  ۳- آب از سر گذشتن:امید نداشتن- به پایان آمدن امری

  ۴- آب آمد و تیمم باطل شد :اصل کار آمد وفرع بی مورد است

  ۵- آب توی دلش تکان نمی خورد :آرام وآهسته حرکت می کند

  ۶- آب خوش از گلو پایین نرفتن: راحتی نداشتن

  ۷- آب در کوزه ماتشنه لبان می گردیم : هدف ومقصود در نزدیکی ما قرار دارد اما به دنبال آن می گردیم.

  ۸- آب را از سرچشمه باید بست :جلوی ضرر وزیان را از مبدا باید گرفت.

  ۹- آب زیر پوستش رفته است:کمی چاق شده است-وضع مالیش بهتر شده است.

  ۱۰- آبشان در یک جوی نمی رود :با هم توافق ندارند –بایکدیگر خوب نیستند.

  ۱۱- آب غوره گرفتن: گریه کردن – گریستن

  ۱۲- آب کش به کف گیر می گوید چقدر سوراخ داری: کسی که خود عیب بسیار دارد وبه اندک عیب دیگری ایراد و خرده می گیرد.

  ۱۳- آبم است وگاوم است نوبت آسیابم است: به مناسبت چندین کار دیک موقع داشتن

  ۱۴- آب نخوردن چشم:امیدی نداشتن

  ۱۵- آب تاب دادن :به موضوعی اهمیت زیادی دادن –اغراق کردن

  ۱۶- آب در دست داری نخور بیا:در آمدن فوق العاده عجله شتاب اشتن

  ۱۷- آبی از او گم نمی شود:امکان انجام دادن کار از او نیست-نباید به او امیدی داشت

  ۱۸- آبی که به زندگی نداد حسین چون گشت شهید بر مزارش

  توجهی به کسی در زمان لزوم نکردن در غیر زمان به آن پرداختن_مانند (نوشداروی پس از مرگ سهراب)

  ۱۹- آتش چون بر افروخت بسوزد تر وخشک :در اثر حادثه گناهکار و بی گناه از بین بروند

  ۲۰- آتش زیر خاکستر:آرامش موقت-موذی

  ۲۱- آخر کار خود را کردن:به مقصو خود رسیدن-به هدف خود نائل آمدن

  ۲۲- آخوند شدن چه آسان وانسان شدن چه مشکل:سواد پیداکردن راحت است اما انسان شدن سخت است.

  ۲۳- آدم باید لقمه را به اندازه دهانش بگیرد:باید باتوجه به توانایی خود کاری انجام داد.

  ۲۴- آدم شاخ در می آورد:از شدت تعجب-حرفهای دروغ وغیر قابل قبول

  ۲۵- آدم گدا این همه دادا:آدمهای فقیر بیشتر ادا دارند-بیشتر عیب وایراد می گیرند

  ۲۶- آدم گرسنه سنگ را هم می خورد:به کسی می گویند که بهانه مطلوب بودن غذا را از خوردن آن امتنا می کند.

  ۲۷- آدم مفتخور خوش سلیقه می شود:کسی که چیزی را رایگان بدست می آورد بر آن ایراد می گیرد.

  ۲۸- آدم ناشی سرنا را از سر گشاد آن می زند:به کسی که اطلاع از انجام کاری را ندارد وبه نادرست انجام می دهد.

  ۲۹- آدم یکبار پایش تو چاله می افتد:از هر اتفاق وپیشامدی باید عبرت گرفت

  ۳۰- آدم یک دنده:ثابت محکم،بیشتر در جهت منفی

  ۳۱- آرزو را به گور بردن:به هدف ومقصود خود نرسیدن

  ۳۲- آزموده را آزمون خطاست:باکسی که قبل آشنا بودن ومعامله داشتن به حیث منفی

  ۳۳- آسمان به زمین نمی آید:اتفاق فوق العاده ای روی نخواهد داد.

  ۳۴- آسمان وریسمان را سر هم بافتن:دوچیز بی تناسب را به هم ارتباط دادن-نامربوط گفتن

  ۳۵- آش پز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک:دو یا چند نفر در انجام کاری دخالت داشته باشند کار پیش نمی رود

  ۳۶- آش دهن سوز نبودن:مورد مطلوب نبودن

  ۳۷- آش خوب باشد کاسه اش چوب باشد:اصل مهم است نه فع.

  ۳۸- آش کشک خالته بخوری باته نخوری پاته:در هر حال مجبور به انجام کار بودن.

  ۳۹- آش نخورده ودهن سوخته: کار ی انجام نداده ولی گناهکار شناخته شده

  ۴۰- آشو لاش کردن:صدمه وآسیب سختی دادن

  ۴۱- آشی برای کسی پختن:درد سری برای کسی بوجود آوردن.

  ۴۲- آفتاب لب بام است:مرگ او نزدیک است

  ۴۳- آفتابه لگن هفت دست وشام و ناهار هیچ:تشریفات زیاد ولی اهمیت کار کم

  ۴۴- آفاتب همیشه زیر ابر نمی ماند:حقیقت همیشه پنهان نیست-واقیعت روزی رو خواهدکرد

  ۴۵- آمد زیر ابرویش را بگیرد چشمش را کور کرد:کار خوبی برای کسی خواست انجام دهد اما برعکس شد.

  ۴۶- آن را که حساب پاک است از معامله چه باک است:کسی که نیست که پاکی داشته باشدترسی از حساب وکتاب ندارد.

  ۴۷- آنقدر بایست که زیر پایت سبز شود:انتظار کشیدن بدون نتیجه

  ۴۸- آن وقت که جیک جیک مستانت بود یاد زمستانت نبود:از قبل باید فکر آینده بود

  ۴۹- آویزه گوش کردن:پندی را فراگرفتن را بکار بستن

  ۵۰- آه در بساط نداشتن:کاملاً بی چیز و فقیر بودن


  باتشکر

  مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان

  آخرین ویرایش: 1397/04/31 ساعت 00 و 53 دقیقه و 13 ثانیه
  ارسال دیدگاه
 • سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/31 ساعت 00 و 51 دقیقه و 23 ثانیه نظرات ()

  1 اجاره نشین خوش نشینه !

  جهت بازدید به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
  باتشکر

  مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان

  آخرین ویرایش: 1397/04/31 ساعت 00 و 51 دقیقه و 00 ثانیه
  ارسال دیدگاه
 • سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/31 ساعت 00 و 48 دقیقه و 32 ثانیه نظرات ()

  1 با آل علی هر كه در افتاد ، ور افتاد .

  2 با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیكت !

  3 با این ریش میخواهی بری تجریش ؟

  4 با پا راه بری كفش پاره میشه، با سر كلاه !

  5 با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی !

  6 باد آورده را باد میبرد !

  7 با دست پس میزنه، با پا پیش میكشه !

  8 بادنجان بم آفت ندارد !

  9 بارون آمد، تركها بهم رفت !

  10 بار كج به منزل نمیرسد !

  11 با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچكدام با هرهیچكدام هر دو !

  12 بازی اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

  13 بازی بازی، با ریش بابا هم بازی !

  14 با سیلی صورت خودشو سرخ نگه میداره !

  15 با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

  16 با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میكنه !

  17 بالابالاها جاش نیست، پائین پائین ها راش نیست !

  18 بالاتو دیدیم ، پائینتم دیدیم !

  19 با مردم زمانه سلامی و والسلام .

  20 تا گفته ای غلام توام، میفروشنت !
  باتشکر
  مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان
  آخرین ویرایش: 1397/04/31 ساعت 00 و 51 دقیقه و 28 ثانیه
  ارسال دیدگاه
 • سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/27 ساعت 11 و 45 دقیقه و 53 ثانیه نظرات ()
  [
  ]
  باتشکر
  مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان
  آخرین ویرایش: 1397/04/27 ساعت 11 و 45 دقیقه و 57 ثانیه
  ارسال دیدگاه
 • سیدحمیدرضا شاداب 1397/04/23 ساعت 16 و 13 دقیقه و 21 ثانیه نظرات ()
  [
  ]
  باتشکر
  مدیریت وبلاگ همه چیزرایگان
  آخرین ویرایش: 1397/04/23 ساعت 16 و 14 دقیقه و 07 ثانیه
  ارسال دیدگاه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic